Files Nu Weer Blog Over ons

BLOG

Verkeersintensiteit licht gestegen

Dinsdag 6 maart 2018

De afgelopen jaren is het op de Nederlandse wegen nauwelijks drukker geworden. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verkeersinsentiteit (het gemiddelde aantal motorvoertuigen dat per uur een vast aantal meetpunten passeert) is in 2017 ongeveer met 1 procent gestegen dat opzichte van het jaar daarvoor. Deze intensiteit stijgt de afgelopen jaren wel, maar er lijkt een stop op deze stijging te zitten.

Op het Nederlandse wegennet zijn ongeveer 20.000 meetpunten ingesteld, die per uur registreren hoeveel voertuigen hier voorbij komen. Deze data wordt verzameld door de Nationale Databank Wegverkeersgegevens en daaruit berekent het CBS de gemiddelde verkeersintensiteit.

Het aantal auto’s dat per uur gemiddeld zo’n meetpunt voorbij reed, was in 2017 2.262, en daarmee is dat ten opzichte van 2016 een stijging van minder dan 1 procent. De toename ten opzichte van het jaar 2012 is ongeveer 8 procent. Opvallend is dat de stijging met name tussen 2014 en 2015 te vinden was. Na 2015 is de stijging van de verkeersintensiteit klein geweest.

Van alle meetpunten in Nederland, was het stuk op de A10, tussen knooppunt De Nieuwe Meer en afslag Buitenveldert. Op dat stuk reden op één werkdag gemiddeld 113.000 voertuigen per dag. Ook de A4 tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek, en op de A27 tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Rijsweerd was het erg druk. Ook die punten hadden op een werkdag gemiddeld meer dan 110.000 voertuigen per dag. Verkeersdrukte zorgt voor files en dat is één van de grootste verkeersergernissen van Nederlandse automobilisten.